آهک پاشی در سطح روستا

برای جلوگیری از بیماری و افت در سطح روستا عملیات پاشیدن آهک در سطح کانال و کناره رودخانه ها و سطل های زباله مستقر در روستا انجام گردید.

 

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۲_۱۹-۵۹-۴۱

photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۲_۲۰-۰۰-۰۵