انتقادات و پیشنهادات

با فرم زیر انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل مختلف روستا با مسئولان دهیاری در میان بگذارید :

موضوع پیـام :

متن پیام شما :