بازسازی ومرمت حمام قدیمی و ثبتی میرکلا

بازسازی و مرمت حمام قدیمی و ثبتی میرکلا به همت میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نوشهر و اداره کل میراث استان مازندران عملیات بازسازی آن توسط پیمانکار و اکیپ مربوطه مورخ ۲۰/۳/۹۶ آغاز و اجرایی گردید.

 

 

IMG_20170603_132001

IMG_20170603_131937

IMG_20170623_112407

photo_2017-07-01_14-50-48

photo_2017-07-01_14-49-54

photo_2017-07-01_14-50-43

IMG_20170704_131354

IMG_20170904_143115

IMG_20170707_164233

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۰_۱۹-۰۹-۵۰

IMG_20170707_165358

photo_2010-01-15_09-07-29

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۶_۱۷-۱۲-۵۲

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۶_۱۷-۱۲-۵۲ (۲)

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۶_۱۷-۱۲-۵۳

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۴_۲۰-۰۰-۲۱

photo_۲۰۱۷-۰۸-۰۶_۱۶-۵۴-۲۹

IMG_20170804_074306

IMG_20170922_152249

IMG_20170922_152518

IMG_20170922_151925

IMG_20170904_142740

IMG_20170922_152311

IMG_20170922_152518