ثبت سند و لوح حمام قدیمی میرکلا

بالاخره بعد از چهار سال پیگیری دهیار محترم روستای مهندس موسوی بابت تغییر نام حمام قدیمی روستا که قبلا در سال ۸۶ بنام روستای کندلوس ثبت گردید با گذشت ۱۱ سال به نام حمام قدیمی و ثبتی دهکده میرکلا میخساز لوح ثبتی وتغییر نام پیدا کرد. و توسط ریس میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر مهندس اسحاقی تحویل دهیار و شورای محترم روستا گردید.

 

photo_2018-09-03_16-03-27

 

 

 

photo_2018-09-03_16-02-59

 

 

دریافت سند حمام

 

photo_2018-09-03_16-03-05

 

photo_2018-09-03_16-03-10

 

photo_2018-09-03_16-03-16

 

photo_2018-09-03_16-03-21