شهید حجت اله موسوی میرکلایی

شهید سید حجت اله موسوی

 

نام و نام خانوادگی: سید حجت الله موسوی میرکلایی

نام پدر : سید عباس

تاریخ تولد : ۱۳۴۲ شمسی

محل و تاریخ شهادت : چنانه ۱۸/۵/ ۶۵