شهید سید روح اله موسوی میرکلایی

شهید سید روح اله موسوینام و نام خانوادگی : سید روج اله موسوی میرکلایی

نام پدر :

تاریخ تولد :

محل وتاریخ شهادت :