شهید سید زین العابدین موسوی میرکلایی

شهید سید زین العابدین موسوی

نام و نام خانوادگی : سید زین العابدین موسوی میرکلایی

نام پدر : سید حمزه

 تاریخ تولد :۱۳۳۳

محل وتاریخ شهادت : شلمچه  ۲۳/۳/۶۷