شهید سید سیف الدین موسوی میرکلایی

شهید سید سیف الدین موسوی

 

نام ونام خانوادگی : سید سیف الدین موسوی میرکلایی

نام پدر : سید نورالدین

تاریخ تولد : ۱۳۳۳

محل وتاریخ شهادت : نوسود ۱۲/۱۰/۶۰