شهید سید مهدی موسوی میرکلایی

 

نام و نام خانوادگی : سید مهدی موسوی میرکلایی

نام پدر : سید یحییشهید سید مهدی موسوی

تاریخ تولد : ۱۳۵۱

محل و تاریخ شهادت : شلمچه ۴/۳/۶۷