فاز دوم عملیات بازسازی حمام قدیمی و ثبتی میرکلا

احداث کانال زهکش برای هدایت و جمع اوری آبهای دور حمام و هدایت آن به بیرون از محوطه

شهریور ۹۷

photo_2018-09-12_08-09-40

 

photo_2018-09-12_08-10-03

 

photo_2018-09-12_08-09-56

 

photo_2018-09-12_08-09-40میرکلا