لوله گذاری مسیر آب شرب

تعویض لوله فرسوده آب شرب روستا در مسیر جاده اصلی بسمت نیچکوه

تیرماه ۹۷

photo_2018-09-08_09-30-56

photo_2018-09-08_09-30-49

photo_2018-09-08_09-30-38

photo_2018-09-08_09-30-42