معرفی میخساز

میخساز

میخ ساز هوایـش چون بهشت است تمام سبزه هایش دست کشت است
چند چشمـه و رود و روی زیبـا چشمــان قشنگ و قد رعنـــــا
لبخنـد   زنندگـــان   غمـاز   از   چشمه  گذر   کنند   با  نــاز
بعضی سیــه وسپید و سبـــزه در سبــــزه رخــان هـزار غمزه
باری از همه کی توان گذشتن
بگذشتن شان زجان گذشتن
وصف دگر ش هوای دلکش زیبـــــا صنمان سیـم مهــوش
شبهــای  لطیف  و زیبــا  باد  خنکـــی   وزد  ز  هر  جــــا
در  نیمه  شبان  صدای حقگو فــریا د کــشد بلند  زهر  جا
آواز دهد که حق گواه است چز زیستن این مکان گناه است
گوید که تو  موسوی ک جایی  بایــد که  به  نزد من  بیــایی

برگرفته از کتاب خوشه های نبوت مجموعه اشعار
شاعر مرحوم سید اسحق موسوی میرکلایی

مجموعه روستایی میخساز یکی از مجتمع های انسانی واقع در شمال ایران در فاصله ۴۲ کـیلومتری جاده اصلی کرج ،چالوس و در ارتفاع ۱۴۰۰ متری از سطـح دریا قرار گرفته است ، میخساز شامل چهار دهکــده به نامهای پیده ، گیل کـلا ، میرکـلا و کندلـوس است که مجموعــه روستایی میخساز را تشکیل می دهند، به روایتی عده ای از مردم در ساخت وساز ادوات فلزی مشغول بودند ، که نـام منطقه را «میخساز» می نامند.

kojoor5

 

….