پاکسازی مسیر چشمه آب قدیم روستا

پاکسازی مسیر چشمه تا منبع بهسازی آب شرب قدیمی روستا توسط اهالی میرکلا   (فروردین ۹۷)…………………

خروجی آب روستا از سرچشمه به علت بارش کم برف وباران در سال ۹۶ بسیار کم و ناچیز میباشد خواهشمند است در مصرف آب و باز گذاشتن و آبیاری نهال و درختان جدا خودداری نمایید .

 

photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۶_۲۳-۲۳-۴۹

photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۶_۲۳-۲۸-۰۱

photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۶_۲۳-۲۳-۲۶

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۲_۰۸-۳۸-۰۸

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۲_۰۸-۳۷-۳۱

photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۶_۲۳-۰۷-۲۸

photo_۲۰۱۸-۰۴-۱۲_۰۸-۳۷-۲۷