پیگیری اعتبار و تغییر نام حمام قدیمی میرکلا در ادراه کل میراث استان مازندران

 

پیگیری اعتیار برای فاز دو پروژه بازسازی حمام قدیمی و ثبتی میرکلا و همچنین تغییر نام از روستای کندلوس به میرکلا در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران شنبه ۲۸/۱۱/۹۶

 

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۷_۱۱-۴۵-۰۵

 

۱۲۳